รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึก วันคลอดในแฟ้ม Labor ไม่สัมพันธ์ กับวันลูกเกิด ในแฟ้ม Newborn

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี2774311.12
เดิมบางนางบวช18931.59
ด่านช้าง795151.89
บางปลาม้า17995.03
ศรีประจันต์15531.94
ดอนเจดีย์19952.51
สองพี่น้อง1643100.61
สามชุก22473.13
อู่ทอง830141.69
หนองหญ้าไซ16410.61