รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี2758500.00
เดิมบางนางบวช89743353.73
ด่านช้าง5340106619.96
บางปลาม้า533100.00
ศรีประจันต์9076360039.67
ดอนเจดีย์362300.00
สองพี่น้อง1751800.00
สามชุก1317610.01
อู่ทอง2435400.00
หนองหญ้าไซ661100.00