รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองสุพรรณบุรี43397450.10
เดิมบางนางบวช1952510.01
ด่านช้าง955400.00
ศรีประจันต์1117800.00
ดอนเจดีย์925300.00
สามชุก754600.00
อู่ทอง430200.00
หนองหญ้าไซ743310.01