รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี1196544.52
เดิมบางนางบวช2485020.16
ด่านช้าง2124018.87
บางปลาม้า317319.78
ศรีประจันต์161138.07
ดอนเจดีย์246246100.00
สองพี่น้อง21914264.84
สามชุก163159.20
อู่ทอง25141.59
หนองหญ้าไซ151159.93