รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยนอกมีส่งต่อ แต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทาง หรือเหตุผลการส่งต่อ

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี4806241450.23
เดิมบางนางบวช6736450.67
ด่านช้าง6282711.13
บางปลาม้า72601361.87
ศรีประจันต์6176841.36
ดอนเจดีย์67416741100.0
สองพี่น้อง41293668.86
สามชุก3771270.72
อู่ทอง58712273.87
หนองหญ้าไซ3679310.84