รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองสุพรรณบุรี2145620.01
เดิมบางนางบวช5501370.67
ด่านช้าง271000.00
บางปลาม้า434400.00
ศรีประจันต์494400.00
ดอนเจดีย์246600.00
สองพี่น้อง892900.00
สามชุก354300.00
อู่ทอง455600.00
หนองหญ้าไซ364210.03