รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าให้บริการ (ราคาขาย) เป็น 0 admission

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี34299170.05
เดิมบางนางบวช6755991.47
ด่านช้าง545210.02
บางปลาม้า442110.02
ศรีประจันต์399747111.78
ดอนเจดีย์3569120.34
สองพี่น้อง15784803450.90
สามชุก380800.00
อู่ทอง882800.00
หนองหญ้าไซ2573220.86