รายงาน::ตรวจสอบวันที่จำหน่ายก่อนวัน admit

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี3429960.02
เดิมบางนางบวช675500.00
ด่านช้าง545210.02
บางปลาม้า442110.02
ศรีประจันต์399700.00
ดอนเจดีย์356910.03
สองพี่น้อง1578410.01
สามชุก380800.00
อู่ทอง882800.00
หนองหญ้าไซ257310.04