รายงาน::ตรวจสอบ ค่ารักษาที่ไม่ควรมีในผู้ป่วยนอกของ รพ.

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี3438406110.00
เดิมบางนางบวช1091520270.00
ด่านช้าง1081381800.01
บางปลาม้า100377740.00
ศรีประจันต์77726700.00
ดอนเจดีย์67138800.00
สองพี่น้อง220488040.00
สามชุก93832450.00
อู่ทอง144438210.00
หนองหญ้าไซ51685230.00