รายงาน::ตรวจสอบ หมวดค่ารักษาที่ไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี3342732175730.53
เดิมบางนางบวช103252013060.13
ด่านช้าง10689726960.07
บางปลาม้า99243520918221.08
ศรีประจันต์77340049340.64
ดอนเจดีย์664118653259.84
สองพี่น้อง2189185158060.72
สามชุก9308372490.03
อู่ทอง142292514100.10
หนองหญ้าไซ509536127912.51