รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี948121235413.03
เดิมบางนางบวช42606734817.25
ด่านช้าง6503420513.15
บางปลาม้า64170765311.93
ศรีประจันต์4077011872.91
ดอนเจดีย์420785201.24
สองพี่น้อง14181122071.56
สามชุก557627631.37
อู่ทอง12840580346.26
หนองหญ้าไซ2346911044.70