รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี1375640114080.83
เดิมบางนางบวช54270729750.55
ด่านช้าง43653626230.60
บางปลาม้า41486795192.29
ศรีประจันต์3517494710.13
ดอนเจดีย์35789983412.33
สองพี่น้อง80521418610.23
สามชุก42041037770.90
อู่ทอง67676942080.62
หนองหญ้าไซ26724624790.93