รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี13749372970.02
เดิมบางนางบวช5421035630.10
ด่านช้าง436218240.01
บางปลาม้า414066154143.72
ศรีประจันต์351611240.01
ดอนเจดีย์3571561300.04
สองพี่น้อง80421471620.89
สามชุก420243410.01
อู่ทอง6762621370.02
หนองหญ้าไซ2670692410.09