รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี137375181750.60
เดิมบางนางบวช5410878110.15
ด่านช้าง43621870931.63
บางปลาม้า41406610340.25
ศรีประจันต์3515824160.12
ดอนเจดีย์3571565500.15
สองพี่น้อง80398714450.18
สามชุก42024326920.64
อู่ทอง67580313800.20
หนองหญ้าไซ2670695000.19