รายงาน::ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี1372132280.00
เดิมบางนางบวช54039320.00
ด่านช้าง43545270.00
บางปลาม้า413742130.00
ศรีประจันต์35135000.00
ดอนเจดีย์356885160.00
สองพี่น้อง80169300.00
สามชุก419578200.00
อู่ทอง672499180.00
หนองหญ้าไซ266711270.01