รายงาน::ตรวจสอบ วันที่ให้บริการเป็นวันที่หลัง d_update

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี84926996971.14
เดิมบางนางบวช29483727890.95
ด่านช้าง27505528411.03
บางปลาม้า2462253380.14
ศรีประจันต์20868621081.01
ดอนเจดีย์2005353390.17
สองพี่น้อง51995919190.37
สามชุก23107842421.84
อู่ทอง3825196220.16
หนองหญ้าไซ1381982930.21