รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 ในแฟ้ม SERVICE

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี812137515466.35
เดิมบางนางบวช271887100633.70
ด่านช้าง23394548812.09
บางปลาม้า23250327461.18
ศรีประจันต์179578111216.19
ดอนเจดีย์17328463783.68
สองพี่น้อง471046179973.82
สามชุก19505180094.11
อู่ทอง318634118273.71
หนองหญ้าไซ12408447923.86