รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี10706700.00
เดิมบางนางบวช2754700.00
ด่านช้าง2244800.00
บางปลาม้า3942700.00
ศรีประจันต์2322400.00
ดอนเจดีย์2031300.00
สองพี่น้อง3907800.00
สามชุก1885100.00
อู่ทอง1657900.00
หนองหญ้าไซ2318400.00