รายงาน::ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี314500.00
เดิมบางนางบวช134500.00
ด่านช้าง183700.00
บางปลาม้า115112310.69
ศรีประจันต์110400.00
ดอนเจดีย์808779.53
สองพี่น้อง1722301.74
สามชุก77370.91
อู่ทอง115520.17
หนองหญ้าไซ85415117.68