รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกิด

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี655871360.01
เดิมบางนางบวช20460720.00
ด่านช้าง19974760.00
บางปลาม้า19465680.00
ศรีประจันต์15082930.00
ดอนเจดีย์14992260.00
สองพี่น้อง412944140.00
สามชุก18004700.00
อู่ทอง24790900.00
หนองหญ้าไซ9761800.00