รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10733โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17720723676210.09
08274โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลองตอง ตำบลทุ่งคอก7207138440.29
08276สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 7207184320.11
08277โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง ต.บ่อสุพรรณ7207100010.10
14822เทศบาลตำบลสองพี่น้อง720723310.43
08255โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน720793900.00
08256โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาเถร720791600.00
08257โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร7207182800.00
08258โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเกล็ด ตำบลบางตะเคียน720718900.00
08259โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสะแก ตำบลบางตะเคียน720729300.00
08260โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะเคียน720723100.00
08261โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม720751400.00
08262โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์720733800.00
08263โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพธิ์720739600.00
08264โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ720722800.00
08265โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางพลับ720724800.00
08266โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระปรางค์720761900.00
08267โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง720732700.00
08268โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง720718100.00
08269โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาล720714600.00