รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08181โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง7202200.00
08182โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมหว้า ตำบลเดิมบาง72029200.00
08183โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช720225100.00
08184โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน72029100.00
08185โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน720220100.00
08186โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ720211900.00
08187โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี720227800.00
08188โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคลี720239500.00
08189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง72029500.00
08190โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง72024100.00
08191โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา72029000.00
08192โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา720223400.00
08193โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา720239800.00
08194โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกรุ720246600.00
08195โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ตำบลบ่อกรุ720222400.00
08196โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศรีราช7202800.00
08198โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอน72027700.00
08199โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม720240900.00
11289โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช7202898000.00
12120โรงพยาบาลหมอสำเริงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก720277300.00