รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี966851010.10
เดิมบางนางบวช1322400.00
ด่านช้าง1954860.03
บางปลาม้า3653570.02
ศรีประจันต์2104710.00
ดอนเจดีย์1093870.06
สองพี่น้อง37623290.08
สามชุก1725430.02
อู่ทอง1397130.02
หนองหญ้าไซ1810600.00