รายงาน::ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี625733330.53
เดิมบางนางบวช25511720.28
ด่านช้าง20844240.12
บางปลาม้า301151690.56
ศรีประจันต์261561650.63
ดอนเจดีย์14882500.34
สองพี่น้อง520411400.27
สามชุก23356740.32
อู่ทอง460455151.12
หนองหญ้าไซ164891661.01