รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี16445575234.57
เดิมบางนางบวช65285737211.29
ด่านช้าง5560822404.03
บางปลาม้า6604838625.85
ศรีประจันต์5322418983.57
ดอนเจดีย์4012818554.62
สองพี่น้อง13052917711.36
สามชุก4619120544.45
อู่ทอง1235441494612.10
หนองหญ้าไซ4531128156.21