รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี1832300.00
เดิมบางนางบวช485200.00
ด่านช้าง707600.00
บางปลาม้า533900.00
ศรีประจันต์393200.00
ดอนเจดีย์304240.13
สองพี่น้อง1881160.03
สามชุก484200.00
อู่ทอง886200.00
หนองหญ้าไซ378300.00