รายงาน::ตรวจสอบ คนไทยได้รับวัคซีน แต่มี CID ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี18323950.52
เดิมบางนางบวช4852150.31
ด่านช้าง7076230.33
บางปลาม้า5339661.24
ศรีประจันต์393280.20
ดอนเจดีย์304290.30
สองพี่น้อง18811560.30
สามชุก4842270.56
อู่ทอง886280.09
หนองหญ้าไซ3783100.26