รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนแรกเกิด HBV1 อายุเด็กมากกว่า 60 วัน

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี168240.24
เดิมบางนางบวช6000.00
ด่านช้าง39100.00
บางปลาม้า9300.00
ศรีประจันต์13100.00
ดอนเจดีย์2800.00
สองพี่น้อง89640.45
สามชุก15142.65
อู่ทอง18710.53
หนองหญ้าไซ5400.00