รายงาน::ตรวจสอบ ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG อายุมากกว่า 1 ปี

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี171230.18
เดิมบางนางบวช6146.56
ด่านช้าง38800.00
บางปลาม้า9300.00
ศรีประจันต์2300.00
ดอนเจดีย์2800.00
สองพี่น้อง24700.00
สามชุก15042.67
อู่ทอง10600.00
หนองหญ้าไซ2600.00