รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนก่อนวันเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี162520.12
เดิมบางนางบวช3600.00
ด่านช้าง464132.80
บางปลาม้า13243.03
ศรีประจันต์13010.77
ดอนเจดีย์5300.00
สองพี่น้อง101430.30
สามชุก12065.00
อู่ทอง28510.35
หนองหญ้าไซ10610.94