รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08292โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ทอง (บ้านโคก) 720955600.00
08293โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม720913000.00
08294โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระยายโสม720927800.00
08295โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน72099300.00
08296โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน720952400.00
08297โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน720964300.00
08298โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุ้งทะลาย720938600.00
08299โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือ720936300.00
08300โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง720928700.00
08301โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง720940400.00
08302โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา720956100.00
08303โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพรานอินทร์ ตำบลดอนคา720955900.00
08304โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย720919700.00
08305โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลาไชย720947200.00
08306โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอก ต.พลับพลาไชย720941700.00
08307โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจร้าใหม่ ตำบลบ้านโข้ง720938300.00
08308โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโข้ง720925500.00
08309โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์720920100.00
08310โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข้าวงาย ต.สระพังลาน720914700.00
08311โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังลาน720916900.00