รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10733โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่177207898010.01
08255โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน720744600.00
08256โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาเถร720759300.00
08257โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร720789900.00
08258โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเกล็ด ตำบลบางตะเคียน72077100.00
08259โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสะแก ตำบลบางตะเคียน720716200.00
08260โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะเคียน720732400.00
08261โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม720725900.00
08262โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์720745600.00
08263โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพธิ์720725300.00
08264โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ720712700.00
08265โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางพลับ720714100.00
08266โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระปรางค์720725600.00
08267โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง720712900.00
08268โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง720712600.00
08269โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาล720715300.00
08270โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขื่อชนก ตำบลศรีสำราญ720758100.00
08271โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ720754200.00
08272โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคอก720739300.00
08273โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเฝ้า ตำบลทุ่งคอก720735800.00