รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
11293โรงพยาบาลดอนเจดีย์7206258124.65
08254โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก720625820.78
08246โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง ตำบลดอนเจดีย์720627500.00
08247โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย720633700.00
08248โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย720631100.00
08249โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ720623700.00
08250โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่รถ720631600.00
08251โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจม720637100.00
08252โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลสระกระโจม720651200.00
08253โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทราย ตำบลทะเลบก720616700.00