รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
11292โรงพยาบาลศรีประจันต์7205100950.50
08241โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า720517021.18
08232โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์72058900.00
08233โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง720553600.00
08234โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง720538500.00
08235โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงาม720516200.00
08236โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขโมย ตำบลบางงาม72059300.00
08237โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู720528600.00
08238โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนปรู720531500.00
08239โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา720522300.00
08240โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายนา720522500.00
08242โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชะโด ตำบลวังหว้า72059400.00
08243โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำซับ72058000.00
08244โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง720515000.00
08245โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดปลาเค้า ตำบลวังยาง720511500.00