รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08221โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาธงทอง ตำบลสาลี7204239187.53
11463โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่720425931.16
08224โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีธรรม ตำบลองครักษ์720415621.28
11291โรงพยาบาลบางปลาม้า720476120.26
08216โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลาม้า720452700.00
08217โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะค่า720433000.00
08218โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา720417900.00
08219โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลกฤษณา72047200.00
08220โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาลี720427300.00
08222โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน720436300.00
08223โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองครักษ์720418500.00
08225โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้ใหญ่720418500.00
08226โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลม720429100.00
08227โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามล้ม720425000.00
08228โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น720432700.00
08229โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์720428200.00
08230โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์720424500.00
08231โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดดาว720441500.00