รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
12120โรงพยาบาลหมอสำเริงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก7202157159.55
11289โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช7202109860.55
08180โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลเขาพระ72026600.00
08181โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง720239400.00
08182โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมหว้า ตำบลเดิมบาง72029600.00
08183โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช720234700.00
08184โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน720222200.00
08185โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน720213000.00
08186โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ720220200.00
08187โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี720220500.00
08188โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคลี720218000.00
08189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง720217200.00
08190โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง72029600.00
08191โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา720218500.00
08192โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา720229900.00
08193โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา720234600.00
08194โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกรุ720211100.00
08195โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ตำบลบ่อกรุ720214000.00
08196โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศรีราช7202400.00
08197โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสะแก72024300.00