รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี18249270.15
เดิมบางนางบวช4852210.43
ด่านช้าง7076120.17
บางปลาม้า5339250.47
ศรีประจันต์393270.18
ดอนเจดีย์3042140.46
สองพี่น้อง1881110.01
สามชุก4842160.33
อู่ทอง886200.00
หนองหญ้าไซ378300.00