รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี1641623.78
เดิมบางนางบวช1984020.20
ด่านช้าง97920.20
บางปลาม้า44530.67
ศรีประจันต์67500.00
ดอนเจดีย์800.00
สองพี่น้อง3242130.40
สามชุก110830.27
อู่ทอง10315280.27
หนองหญ้าไซ9411.06