รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี1305000.00
เดิมบางนางบวช113720.18
ด่านช้าง3031160.53
บางปลาม้า165470.42
ศรีประจันต์134070.52
ดอนเจดีย์762192.49
สองพี่น้อง591400.00
สามชุก137500.00
อู่ทอง189000.00
หนองหญ้าไซ105800.00